News

Posted by on Aug 19, 2013

Učená právnická spoločnosť a Slovenský futbalový zväz v rámci konferencie “Šport a právo 2013″, ktorá sa bude konať v dňoch 3.-4. októbra 2013,vypisujú...

Viac ...

Články

Viaže v rámci zjednocovania právnych názorov senát ústavného súdu zamietavé uznesenie pléna?

Posted by on Apr 6, 2015

Úvod Je viac než zrejmé, že snahu zákonodarcu o zabezpečenie jednotného výkladu a jednotnej aplikácie právnych noriem Ústavným súdom Slovenskej republiky, vyjadrenú...

Viac ...

Komentáre

Posted by on Sep 16, 2013

Vládny návrh zákona o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov je v...

Viac ...

Ktojekto

KTOjeKTO- Eugen Kudryaschov

Posted by on Feb 15, 2013

Eugen Kudryaschov sa v minulom roku stal jedným z prvých zahraničných partnerov Parlamentu Právnikov, a je výnimočnou posilou Parlamentu Právnikov pri skúmanú aktuálnych...

Viac ...

Najnovšie

KTOjeKTO- Eugen Kudryaschov

KTOjeKTO- Eugen Kudryaschov

Feb 15, 2013

Eugen Kudryaschov sa v minulom roku stal jedným z prvých zahraničných partnerov Parlamentu Právnikov, a je výnimočnou posilou Parlamentu Právnikov pri skúmanú aktuálnych problémov teórie a právnej praxe v zahraničí.  Je absolventom Inštitútu prokuratúry Moskovskej štátnej právnej akadémie. V roku 2012 sa zúčastnil Rakúsko-Ruskej...

Keď vodičmi sú Kant a Bentham

Keď vodičmi sú Kant a Bentham

Feb 15, 2013

Michael Sandel, profesor politickej filozofie na Harvardovej univerzite, začínal prvú  prednášku[1] svojho kurzu krátkym, ale zaujímavým príbehom. Začnem teda rovnakým príbehom aj ja. Je ráno a ulicou jedného z amerických veľkomiest sa s hrkotom rúti električka. O pár desiatok metrov ďalej stoja v dráhe električky piati robotníci,...

Sen mladosti po francúzsky

Sen mladosti po francúzsky

Feb 15, 2013

“Život je naplnením sna mladosti. Mladí, majte svoj vlastný sen a uchovávajte si ho až do jeho podivuhodného naplnenia.” Ján XXIII. Priatelia, dovoľte mi aby som týmto článkom vyslovil uznanie jednej nesmierne úspešnej, cieľavedomej, vytrvalej a šikovnej študentke. Dievčaťu, pôvodom z Košíc, ktorú som spoznal na Právnickej...

Verejné obstarávanie v medzinárodných organizáciách

Nedávno som sa zaoberal celkom zaujímavou oblasťou, o ktorej sa príliš veľa nepíše, a to verejným obstarávaním v medzinárodných organizáciách. Tak ako iné subjekty verejného práva v Slovenskej republike, aj medzinárodné organizácie využívajú túto formu na uzavretie najvýhodnejšej zmluvy. Aj napriek tomu, že množstvo organizácií...

Creative Commons – o čo ide a na čo slúži?

Creative Commons (ďalej „CC“). Možno ste už tento pojem počuli a bližšie ste si nezisťovali, čo vlastne znamená, a možno ste sa s ním doposiaľ vôbec nestretli. Týmto krátkym článkom, by som chcel v stručnosti vysvetliť, čo CC vlastne je a k čomu Vám môže pomôcť. Ako je už z názvu zrejmé, CC je zamerané na oblasť autorského...

“Zbohom” imunite?

“Zbohom” imunite?

Jan 24, 2013

V súčasnom období bola v pléne NR SR nastolená otázka „zrušenia“ trestnoprávnej imunity sudcom SR po vzore straty imunity poslancov NR SR. Slovo zrušenia som dal do úvodzoviek zámerne! Nakoľko trestnoprávnu imunitu poslancov za „zrušenú“ prezentuje nespočetné množstvo novinárov. Slovnému spojeniu „všetci novinári“ som sa vyhol...

Parlament Právnikov o právnych aspektoch bývania marginalizovaných skupín

Parlament Právnikov o právnych aspektoch bývania marginalizovaných skupín

Jan 24, 2013

V nedeľu, 2.12. 2012, sa predsedníčka Parlamentu právnikov, spoločne s jeho podpredsedom Tomášom Martausom, vo Vranove nad Topľou. zúčastnili ako lektori workshopu organizovaného  Národným demokratickým inštitútom pre medzinárodné záležitosti (NDI) na Slovensku, venovanému bývaniu v marginalizovaných rómskych komunitách. Spoločne...

Vláda predkladá NRSR 15 návrhov zákonov

Do návrhu programu 14. schôdze NRSR je doposiaľ zaradených 83 bodov. Schôdza sa uskutoční 29. Januára 2013. Ako prvý bod je do programu zaradené druhé čítanie vládnej novely zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby č. 309/2009 Zb. . Rozprava k tomuto bodu, ktorý je prerokovávaný v skrátenom...