Orgány

Vladimíra Ledecká
Predseda Parlamentu právnikov
Vedúca sekcie Pracovného práva Parlamentu právnikov

e-mail: ledecka@parlamentpravnikov.sk

Vladimíra Ledecká predsedá Parlamentu právnikov od roku 2011.

Študovala na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. V rámci študentskej mobility ERASMUS strávila semester na Právnickej fakulte Paris Lodron Univerzity v Salzburgu.

Odborne zameranie v oblasti občianskeho, pracovného a správneho práva. Konkrétne sa zaoberá právom marginalizovaných skupín (najmä právo na bývanie a dôstojnú životnú úroveň), pracovnoprávne postavenie starostov, primátorov a iných volených funkcionárov, problematiku sociálnych podnikov a ostatné právne otázniky týkajúce sa prevažne verejnej správy.

 

martausTomáš Martaus
Podpredseda Parlamentu právnikov
Vedúci sekcie Ústavného práva

e-mail: martaus@parlamentpravnikov.sk

Študoval na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Absolvoval Ruskú letnú školu práva so zameraním na športové právo.

 

Odborné zameranie nachádza v ústavnom práve a v histórii práva.

Aktívne ovláda nemecký jazyk.

Juraj Martaus
Predseda redakčnej rady Parlamentu právnikov
Vedúci sekcie Teórie práva

e-mail: martaus@parlamentpravnikov.sk

Študoval na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Odborné zameranie v oblasti teórie štátu, práva a v samotných dejinách práva.

Richard Bednárik
Podpredseda Redakčnej rady Parlamentu právnikov
Vedúci sekcie Práva duševného vlastníctva

e-mail: bednarik@parlamentpravnikov.sk

Študoval na Právnickej fakulte Trnavskej Univerzity, a Paris Lodron University Salzburg.

Odborné zameranie v oblasti práva duševného vlastníctva.

Aktívne komunikuje anglicky, nemecky.

Eva Lacková
Členka Redakčnej rady Parlamentu právnikov
Vedúca sekcie Medzinárodného práva

e-mail: redakcia@parlamentpravnikov.sk

Študovala na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Počas štúdia absolvovala zahraničný študijný pobyt na Jagelovskej Univerzite v Krakowe.

Odborné zameranie v oblasti medzinárodného a pracovného práva.

Aktívne komunikuje anglicky, poľsky, taliansky.

Lucia Serdelová
Členka Redakčnej rady Parlamentu právnikov
Vedúca sekcie Trestného práva

e-mail: redakcia@parlamentpravnikov.sk

Študovala na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, Paris Lodron University Salzburg.

Odborné zameranie v oblasti trestného a medzinárodného práva

Aktívne komunikuje anglicky, nemecky.

Ivana Lehotská
Členka Redakčnej rady Parlamentu právnikov
Vedúca sekcie Judikátov a noviel

e-mail: redakcia@parlamentpravnikov.sk

Študovala na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a  Paris Lodron University v Salzburgu. Zúčastnila sa tiež niekoľkých letných škôl práva so zameraním na medzinárodné a európske právo.

Svoju pozornosť sústreďuje na rozhodovaciu činnosť justície na národnej, európskej i medzinárodnej úrovni.

Aktívne komunikuje anglicky, nemecky.