Projekty

Participujeme na medzinárodných projektoch zameraných na riešenie otázok chudoby.