Konzultácie

Konzultácie poskytujú osobám bezodplatné poradenstvo k právnym otázkam či problémom, stanoviská k ním a návrhy  ich samotného účinného riešenia.

Vďaka organizovanej štruktúre Parlamentu Právnikov do sekcií sme schopní poskytnúť kvalifikované poradenstvo v rozličných právnych odvetviach verejnosti, samospráve, záujmovým organizáciám a skupinám.

Právnymi analýzami poskytujeme preskúmanie problému a analytický rozbor právne najefektívnejších spôsobov riešenia. Tým sprostredkúvame komplexný a systematický  obraz k danej problematike, z ktorého následne možno zvoliť tú najschodnejšiu cestu riešenia.

Analýzy napomáhajú orientácií v danej oblasti a rozširujú tak okruh možných komfortných prístupov k ním.