Školenia

Prostredníctvom školení sa snažíme sprostredkovať nadobudnutie základnej právnej kvalifikácie osobám či záujmovým, alebo profesijným skupinám osôb. Zároveň však zabezpečujeme i ďalšie udržiavanie a zvyšovanie tejto kvalifikácie, ich špecializáciou na jednotlivé okruhy právnej úpravy.

Prostredníctvom školení tiež zabezpečujeme nadobudnutie potrebných informácií z úzko špecializovaných právnych odvetví potrebných pre výkon závislej činnosti alebo podnikania. Ponúkame možnosť zorientovania sa v spleti právnych noriem a nadobudnutia základného právneho vedomia, potrebného k podpore samostatnosti v uplatňovaní práv i  v spoločenských vzťahoch.