Prednášky

Formou prednášok sa snažíme dopomôcť k zlepšeniu právneho povedomia spoločnosti. Informujeme a vzdelávame spoločnosť. Sprostredkúvame množstvo poznatkov z oblastí práva a právnej úpravy širokého okruhu právnych vzťahov.

Venujeme sa i problematike právnej teórie, histórii práva, reagujeme na potreby spoločnosti v oblasti dopytu kvalifikovaných informácií o politickom a právnom dianí, o jeho analýze. Výrazne sa zaoberáme problémom etiky právnej spoločnosti, ako z pohľadu občana tak i realizátora práva.