Súdna rada SR volila kandidátov na sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva

Súdna rada SR volila kandidátov na sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva

Jan 23, 2013

V počte sudcov je Európsky súd pre ľudské práva jeden z najväčších súdnych orgánov na svete, pretože každý zmluvný štát je zastúpený jedným sudcom (v súčasnosti vyše 40 sudcov). Štát ale nemusí mať svojho sudcu, teda nie je ani obmedzený počet sudcov tej istej národnosti. Každá zmluvná strana môže navrhnúť troch kandidátov (aj cudzincov), z ktorých sú sudcovia volení Parlamentným zhromaždením Rady Európy na 6 rokov s možnosťou znovuzvolenia. Vekový limit sudcov je 70 rokov.

Na Slovensku bola voľba kandidátov na sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva vyhlásená ešte v novembri roku 2012, no práve včera sa v pléne Súdnej rady rozhodlo o našich troch kandidátoch.

Z oprávnených subjektov návrh kandidáta na sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva predložili:

 • prof. Mária Bujňáková, členka súdnej rady, kandidát: JUDr. Marica Pirošíková,
 • JUDr. Igor Burger, člen súdnej rady, kandidát: JUDr. Marica Pirošíková,
 • JUDr. Jana Bajánková, členka súdnej rady, kandidáti: JUDr. Marek Tomašovič, PhD. a JUDr. Jana Zemková, PhD.,
 • minister spravodlivosti SR, kandidát: JUDr. Alena Poláčková, PhD.,
 • Združenie sudcov Slovenska: kandidát: JUDr. Alena Poláčková, PhD.,
 • Mgr. Dušan Čimo, člen súdnej rady, kandidát: JUDr. Juraj Babjak,
 • JUDr. Rudolf Čirč, člen súdnej rady, kandidát: JUDr. Juraj Babjak,
 • Predsedníctvo Slovenskej advokátskej komory, kandidáti: JUDr. Marica Pirošíková, JUDr. Ing. Miroslav Gavalec, PhD.,
 • JUDr. Gabriela Šimonová, členka súdnej rady, kandidát: doc. JUDr. Ján Drgonec, DrSc.

Na včerajšie zasadnutie Súdnej rady boli pozvaní všetci kandidáti, keďže práve rozhodnutie Súdnej rady je podkladom pre rokovanie vlády. Sekundárne vláda rozhodne o tom, aby predložila úspešných kandidátov Parlamentnému zhromaždeniu Rady Európy, ktoré následne zvolí sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva.

Kandidáti získali v riadnej voľbe nasledovný počet hlasov:

 1. JUDr. Marica Pirošíková: 15 hlasov
 2. doc. JUDr. Ján Drgonec, DrSc.: 11 hlasov
 3. JUDr. Marek Tomašovič, PhD.: 8 hlasov
 4. JUDr. Jana Zemková, PhD.: 5 hlasov
 5. JUDr. Alena Poláčková, PhD.: 4 hlasy
 6. JUDr. Juraj Babjak: 4 hlasy
 7. JUDr. Ing. Miroslav Gavalec, PhD.: 2 hlasy

V riadnej voľbe boli úspešní dvaja kandidáti, avšak pre doplnenie do počtu troch kandidátov musela prebehnúť opakovaná voľba. V opakovanej voľbe sa hlasovalo o dvoch kandidátoch, ktorí získali v riadnej voľbe, okrem úspešných kandidátov, najvyšší počet hlasov.

V opakovanej voľbe získali kandidáti nasledovný počet hlasov:

 1. JUDr. Marek Tomašovič, PhD.: 13 hlasov
 2. JUDr. Jana Zemková, PhD.: 0

Súdna rada Slovenskej republiky zvolila nasledovných kandidátov na sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva:

 • JUDr. Marica Pirošíková,
 • doc. JUDr. Ján Drgonec, DrSc.,
 • JUDr. Marek Tomašovič, PhD

autor: VLADIMÍRA LEDECKÁ

zdroje: Súdna rada SR