Viaže v rámci zjednocovania právnych názorov senát ústavného súdu zamietavé uznesenie pléna?

Viaže v rámci zjednocovania právnych názorov senát ústavného súdu zamietavé uznesenie pléna?

Apr 6, 2015

Úvod Je viac než zrejmé, že snahu zákonodarcu o zabezpečenie jednotného výkladu a jednotnej aplikácie právnych noriem Ústavným súdom Slovenskej republiky, vyjadrenú v § 6 zákona    č. 39/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov (ďalej aj zákon o ústavnom súde),...