Forma materiálneho jadra Ústavy Slovenskej republiky

Forma materiálneho jadra Ústavy Slovenskej republiky

Nov 4, 2014

The Form of Material Core in the Constitution of Slovak Republic Abstrakt: Základné východisko pre úvahy o materiálnom jadre ústavy predstavuje zodpovedanie otázky, či označenie určitého princípu, zásady, hodnoty či pravidla alebo formy v ústave za nemenné, samotnú nemennosť konštituuje alebo len deklaruje. Vzťah spoločenskej zmluvy...