Stanovisko PP k návrhu zákona o volebnej kampani

Vládny návrh zákona o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov je v druhom čítaní – to je podkladom našej aktuálnej nervozity a údivu nad parlamentným prehlbovaním našich „demokratických“ koreňov. Nerozhorčuje nás samotná snaha...