Existuje povinnosť zachovávať právo ?

Existuje povinnosť zachovávať právo ?

Máj 13, 2013

Ľudská spoločnosť je zložito štruktúrovaným útvarom. Najčastejšie sa definuje ako súhrn jednotlivcov a systém ich vzájomných vzťahov, ktoré sú diferencované do množstva subsystémov. Tieto subsystémy koexistujú vedľa seba relatívne autonómne, no vo výsledku tvoria jeden celok. Bez ohľadu na to, v akom dejinnom období sa spoločnosť...