Zodpovednosť sudcu a sudcovská etika podľa práva EÚ a medzinárodného práva verejného

Zodpovednosť sudcu a sudcovská etika podľa práva EÚ a medzinárodného práva verejného

Mar 30, 2013

Zásady etiky reprezentantov právneho stavu tvoria profesijnú etiku. Dnes je práve jej rešpektovanie a aplikovanie osobami stojacimi vo výklade súdnej moci mnohokrát predmetom kritiky. Záväznosť noriem etických je dlhodobo ponechávaná vôli jej nositeľa. Normy etiky sú tak slušnou viazankou na krku sudcov len pre tých, ktorí sa slobodne...