Verejné obstarávanie v medzinárodných organizáciách

Nedávno som sa zaoberal celkom zaujímavou oblasťou, o ktorej sa príliš veľa nepíše, a to verejným obstarávaním v medzinárodných organizáciách. Tak ako iné subjekty verejného práva v Slovenskej republike, aj medzinárodné organizácie využívajú túto formu na uzavretie najvýhodnejšej zmluvy. Aj napriek tomu, že množstvo organizácií...

Creative Commons – o čo ide a na čo slúži?

Creative Commons (ďalej „CC“). Možno ste už tento pojem počuli a bližšie ste si nezisťovali, čo vlastne znamená, a možno ste sa s ním doposiaľ vôbec nestretli. Týmto krátkym článkom, by som chcel v stručnosti vysvetliť, čo CC vlastne je a k čomu Vám môže pomôcť. Ako je už z názvu zrejmé, CC je zamerané na oblasť autorského...

Volebná korupcia… Áno či nie?

Volebná korupcia… Áno či nie?

Jan 24, 2013

Minulý týždeň, som sa celkom legitímne ako študent právnickej fakulty ocitol uprostred akademickej, pomerne komornej, diskusie ohľadom zavedenia nového trestného činu do nášho poriadku. . Išlo o trestný čin volebnej korupcie zavedeného v roku 2011. Diskusia prebiehala spoločne s mojimi kolegami ako aj s dlhoročným uznávaným právnikom,...

“Petícia ZA ?!”

“Petícia ZA ?!”

Jan 24, 2013

Len nedávno bola na známej sociálnej sieti založená „skupina“, ktorá ako sama uvádza je dôsledkom resp. akousi reakciou na aktuálne spoločensko-politické dianie v našej republike. Jej úsilím je petícia za odvolanie prezidenta.(Je nutné zdôrazniť, že sama petícia i keď je niektorými právnymi teoretikmi označovaná ako nástroj...

“Zbohom” imunite?

“Zbohom” imunite?

Jan 24, 2013

V súčasnom období bola v pléne NR SR nastolená otázka „zrušenia“ trestnoprávnej imunity sudcom SR po vzore straty imunity poslancov NR SR. Slovo zrušenia som dal do úvodzoviek zámerne! Nakoľko trestnoprávnu imunitu poslancov za „zrušenú“ prezentuje nespočetné množstvo novinárov. Slovnému spojeniu „všetci novinári“ som sa vyhol...