KTOjeKTO- Eugen Kudryaschov

KTOjeKTO- Eugen Kudryaschov

Feb 15, 2013

Eugen Kudryaschov sa v minulom roku stal jedným z prvých zahraničných partnerov Parlamentu Právnikov, a je výnimočnou posilou Parlamentu Právnikov pri skúmanú aktuálnych problémov teórie a právnej praxe v zahraničí.  Je absolventom Inštitútu prokuratúry Moskovskej štátnej právnej akadémie. V roku 2012 sa zúčastnil Rakúsko-Ruskej...

KTOjeKTO- Miroslav Hajnoš

KTOjeKTO- Miroslav Hajnoš

Jan 23, 2013

Stal sa značkou aktívneho proeurópskeho prístupu k vzdelaniu a prelínaniu študentských svetov mnohých európskych krajín. Dodnes je najvýraznejšou osobnosťou Erasmus Student Network na Slovensku, kde dlhšiu dobu pôsobil ako prezident našej národnej štruktúry. Bol taktiež členom Študentskej Rady Vysokých škôl, s ktorou naďalej aktívne...