Stanovisko PP k návrhu zákona o volebnej kampani

Vládny návrh zákona o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov je v druhom čítaní – to je podkladom našej aktuálnej nervozity a údivu nad parlamentným prehlbovaním našich „demokratických“ koreňov. Nerozhorčuje nás samotná snaha...

Keď vodičmi sú Kant a Bentham

Keď vodičmi sú Kant a Bentham

Feb 15, 2013

Michael Sandel, profesor politickej filozofie na Harvardovej univerzite, začínal prvú  prednášku[1] svojho kurzu krátkym, ale zaujímavým príbehom. Začnem teda rovnakým príbehom aj ja. Je ráno a ulicou jedného z amerických veľkomiest sa s hrkotom rúti električka. O pár desiatok metrov ďalej stoja v dráhe električky piati robotníci,...

Volebná korupcia… Áno či nie?

Volebná korupcia… Áno či nie?

Jan 24, 2013

Minulý týždeň, som sa celkom legitímne ako študent právnickej fakulty ocitol uprostred akademickej, pomerne komornej, diskusie ohľadom zavedenia nového trestného činu do nášho poriadku. . Išlo o trestný čin volebnej korupcie zavedeného v roku 2011. Diskusia prebiehala spoločne s mojimi kolegami ako aj s dlhoročným uznávaným právnikom,...

Prípad Mickey Mouse

Prípad Mickey Mouse

Jan 23, 2013

Mickey Mouse nie je len meno obľúbenej postavičky z animovaných filmov, ktorá sa preslávila snáď už na celom svete, ale pod rovnakým označením, vstúpil do právneho povedomia aj prípad, v ktorom, rovnako ako v populárnych komiksoch, nehrá myšiak Mickey vedľajšiu úlohu. Niť prípadu sa začína rozpletať v roku 1998, kedy prichádzajú do...

Výnimky a obmedzenia pre nevidiacich a ľudí s inou poruchou čítania

Výnimky a obmedzenia pre nevidiacich a ľudí s inou poruchou čítania

Jan 22, 2013

WIPO, hlavná medzinárodná organizácia združujúca 185 štátov a približne 250 pozorovateľov z rôznych oblastí práva duševného vlastníctva, od vydavateľov cez združenia autorov, knižníc, archívov až po vzdelávacie inštitúcie; je platformou a iniciátorom krokov smerujúcich k úprave oblasti autorského práva reflektujúc nové problémy...