Oznam o odbornej súťaži v písaní esejí

Učená právnická spoločnosť a Slovenský futbalový zväz v rámci konferencie “Šport a právo 2013″, ktorá sa bude konať v dňoch 3.-4. októbra 2013,vypisujú kreatívnu súťaž v písaní esejí v hlavnej tematickej oblasti “Šport a právo – právo a šport”. Súťaž v písaní esejí je určená všetkým so záujmom o...

Existuje povinnosť zachovávať právo ?

Existuje povinnosť zachovávať právo ?

Máj 13, 2013

Ľudská spoločnosť je zložito štruktúrovaným útvarom. Najčastejšie sa definuje ako súhrn jednotlivcov a systém ich vzájomných vzťahov, ktoré sú diferencované do množstva subsystémov. Tieto subsystémy koexistujú vedľa seba relatívne autonómne, no vo výsledku tvoria jeden celok. Bez ohľadu na to, v akom dejinnom období sa spoločnosť...

Ako znova vidieť peniaze?

Jedným z najpálčivejších problémov, s ktorými sa objektívne právo Slovenskej republiky musí pasovať je problém vymožiteľnosti práva. Súčasná podoba Obchodného zákonníka (zákona č. 513/1991 Zb.) ženie vodu na mlyn oprávnenej kritiky neúčinnosti uplatňovania svojich práv. Práve legálne ustanovenia ohľadom ručenia (resp....

“Petícia ZA ?!”

“Petícia ZA ?!”

Jan 24, 2013

Len nedávno bola na známej sociálnej sieti založená „skupina“, ktorá ako sama uvádza je dôsledkom resp. akousi reakciou na aktuálne spoločensko-politické dianie v našej republike. Jej úsilím je petícia za odvolanie prezidenta.(Je nutné zdôrazniť, že sama petícia i keď je niektorými právnymi teoretikmi označovaná ako nástroj...

Parlament Právnikov o právnych aspektoch bývania marginalizovaných skupín

Parlament Právnikov o právnych aspektoch bývania marginalizovaných skupín

Jan 24, 2013

V nedeľu, 2.12. 2012, sa predsedníčka Parlamentu právnikov, spoločne s jeho podpredsedom Tomášom Martausom, vo Vranove nad Topľou. zúčastnili ako lektori workshopu organizovaného  Národným demokratickým inštitútom pre medzinárodné záležitosti (NDI) na Slovensku, venovanému bývaniu v marginalizovaných rómskych komunitách. Spoločne...

Vláda predkladá NRSR 15 návrhov zákonov

Do návrhu programu 14. schôdze NRSR je doposiaľ zaradených 83 bodov. Schôdza sa uskutoční 29. Januára 2013. Ako prvý bod je do programu zaradené druhé čítanie vládnej novely zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby č. 309/2009 Zb. . Rozprava k tomuto bodu, ktorý je prerokovávaný v skrátenom...