The Phenomenon of European Union and Its Identity

The Phenomenon of European Union and Its Identity

Jún 28, 2013

First of all that I have to reveal and it is a well-known fact, that all people who hold the nationality in any of the 27 EU member states are also EU citizens. This means that while they are citizens of their home country, with the rights and responsibilities that citizenship involves, they are also citizens of the European Union, with extra rights and...

Zodpovednosť sudcu a sudcovská etika podľa práva EÚ a medzinárodného práva verejného

Zodpovednosť sudcu a sudcovská etika podľa práva EÚ a medzinárodného práva verejného

Mar 30, 2013

Zásady etiky reprezentantov právneho stavu tvoria profesijnú etiku. Dnes je práve jej rešpektovanie a aplikovanie osobami stojacimi vo výklade súdnej moci mnohokrát predmetom kritiky. Záväznosť noriem etických je dlhodobo ponechávaná vôli jej nositeľa. Normy etiky sú tak slušnou viazankou na krku sudcov len pre tých, ktorí sa slobodne...

Verejné obstarávanie v medzinárodných organizáciách

Nedávno som sa zaoberal celkom zaujímavou oblasťou, o ktorej sa príliš veľa nepíše, a to verejným obstarávaním v medzinárodných organizáciách. Tak ako iné subjekty verejného práva v Slovenskej republike, aj medzinárodné organizácie využívajú túto formu na uzavretie najvýhodnejšej zmluvy. Aj napriek tomu, že množstvo organizácií...