Ako znova vidieť peniaze?

Jedným z najpálčivejších problémov, s ktorými sa objektívne právo Slovenskej republiky musí pasovať je problém vymožiteľnosti práva. Súčasná podoba Obchodného zákonníka (zákona č. 513/1991 Zb.) ženie vodu na mlyn oprávnenej kritiky neúčinnosti uplatňovania svojich práv. Práve legálne ustanovenia ohľadom ručenia (resp....

Prípad Mickey Mouse

Prípad Mickey Mouse

Jan 23, 2013

Mickey Mouse nie je len meno obľúbenej postavičky z animovaných filmov, ktorá sa preslávila snáď už na celom svete, ale pod rovnakým označením, vstúpil do právneho povedomia aj prípad, v ktorom, rovnako ako v populárnych komiksoch, nehrá myšiak Mickey vedľajšiu úlohu. Niť prípadu sa začína rozpletať v roku 1998, kedy prichádzajú do...

Výnimky a obmedzenia pre nevidiacich a ľudí s inou poruchou čítania

Výnimky a obmedzenia pre nevidiacich a ľudí s inou poruchou čítania

Jan 22, 2013

WIPO, hlavná medzinárodná organizácia združujúca 185 štátov a približne 250 pozorovateľov z rôznych oblastí práva duševného vlastníctva, od vydavateľov cez združenia autorov, knižníc, archívov až po vzdelávacie inštitúcie; je platformou a iniciátorom krokov smerujúcich k úprave oblasti autorského práva reflektujúc nové problémy...