Oznam o odbornej súťaži v písaní esejí

Učená právnická spoločnosť a Slovenský futbalový zväz v rámci konferencie “Šport a právo 2013″, ktorá sa bude konať v dňoch 3.-4. októbra 2013,vypisujú kreatívnu súťaž v písaní esejí v hlavnej tematickej oblasti “Šport a právo – právo a šport”. Súťaž v písaní esejí je určená všetkým so záujmom o...

Zodpovednosť sudcu a sudcovská etika podľa práva EÚ a medzinárodného práva verejného

Zodpovednosť sudcu a sudcovská etika podľa práva EÚ a medzinárodného práva verejného

Mar 30, 2013

Zásady etiky reprezentantov právneho stavu tvoria profesijnú etiku. Dnes je práve jej rešpektovanie a aplikovanie osobami stojacimi vo výklade súdnej moci mnohokrát predmetom kritiky. Záväznosť noriem etických je dlhodobo ponechávaná vôli jej nositeľa. Normy etiky sú tak slušnou viazankou na krku sudcov len pre tých, ktorí sa slobodne...

Volebná korupcia… Áno či nie?

Volebná korupcia… Áno či nie?

Jan 24, 2013

Minulý týždeň, som sa celkom legitímne ako študent právnickej fakulty ocitol uprostred akademickej, pomerne komornej, diskusie ohľadom zavedenia nového trestného činu do nášho poriadku. . Išlo o trestný čin volebnej korupcie zavedeného v roku 2011. Diskusia prebiehala spoločne s mojimi kolegami ako aj s dlhoročným uznávaným právnikom,...

“Petícia ZA ?!”

“Petícia ZA ?!”

Jan 24, 2013

Len nedávno bola na známej sociálnej sieti založená „skupina“, ktorá ako sama uvádza je dôsledkom resp. akousi reakciou na aktuálne spoločensko-politické dianie v našej republike. Jej úsilím je petícia za odvolanie prezidenta.(Je nutné zdôrazniť, že sama petícia i keď je niektorými právnymi teoretikmi označovaná ako nástroj...