Ako znova vidieť peniaze?

Jedným z najpálčivejších problémov, s ktorými sa objektívne právo Slovenskej republiky musí pasovať je problém vymožiteľnosti práva. Súčasná podoba Obchodného zákonníka (zákona č. 513/1991 Zb.) ženie vodu na mlyn oprávnenej kritiky neúčinnosti uplatňovania svojich práv. Práve legálne ustanovenia ohľadom ručenia (resp....

Zodpovednosť sudcu a sudcovská etika podľa práva EÚ a medzinárodného práva verejného

Zodpovednosť sudcu a sudcovská etika podľa práva EÚ a medzinárodného práva verejného

Mar 30, 2013

Zásady etiky reprezentantov právneho stavu tvoria profesijnú etiku. Dnes je práve jej rešpektovanie a aplikovanie osobami stojacimi vo výklade súdnej moci mnohokrát predmetom kritiky. Záväznosť noriem etických je dlhodobo ponechávaná vôli jej nositeľa. Normy etiky sú tak slušnou viazankou na krku sudcov len pre tých, ktorí sa slobodne...

Verejné obstarávanie v medzinárodných organizáciách

Nedávno som sa zaoberal celkom zaujímavou oblasťou, o ktorej sa príliš veľa nepíše, a to verejným obstarávaním v medzinárodných organizáciách. Tak ako iné subjekty verejného práva v Slovenskej republike, aj medzinárodné organizácie využívajú túto formu na uzavretie najvýhodnejšej zmluvy. Aj napriek tomu, že množstvo organizácií...

Creative Commons – o čo ide a na čo slúži?

Creative Commons (ďalej „CC“). Možno ste už tento pojem počuli a bližšie ste si nezisťovali, čo vlastne znamená, a možno ste sa s ním doposiaľ vôbec nestretli. Týmto krátkym článkom, by som chcel v stručnosti vysvetliť, čo CC vlastne je a k čomu Vám môže pomôcť. Ako je už z názvu zrejmé, CC je zamerané na oblasť autorského...

Volebná korupcia… Áno či nie?

Volebná korupcia… Áno či nie?

Jan 24, 2013

Minulý týždeň, som sa celkom legitímne ako študent právnickej fakulty ocitol uprostred akademickej, pomerne komornej, diskusie ohľadom zavedenia nového trestného činu do nášho poriadku. . Išlo o trestný čin volebnej korupcie zavedeného v roku 2011. Diskusia prebiehala spoločne s mojimi kolegami ako aj s dlhoročným uznávaným právnikom,...